Biserica Cuvioasa Parascheva Clopotiva

Biserica Cuvioasa Parascheva Clopotiva

Sfânta Biserică cu hramul “Cuvioasa Parascheva” din Clopotiva, a fost zidită în anul 1730, pe ruinele altei biserici mai vechi, având în vedere un document de la 1360, care semna-la prezenţa preotului Zampa din Clopotiva în Scaunul de judecată al districtului Haţeg.


Această biserică a fost românească de la începuturi şi decorată cu picturi de sorginte orientală. La prima restaurare, în 1864, a fost modificată poziţia sfântului lăcaş, iar picturile originale au fost înlăturate.

Biserica a avut o istorie frământată cauzată de acordarea dreptului de a ţine slujbe în acest lăcaş şi cultului reformat. Întâi se slujea Sfânta Liturghie pentru români şi apoi intrau reformaţii.

Comportamentul intolerant al reformaţiilor a creat tensiuni tot mai puternice între cele două culte, ele culminând cu întoarcerea icoanelor cu faţa la perete şi mai grav, cu aruncarea împărtăşaniei din biserică, fapt petrecut în 1749. Pentru a pune capăt acestor dispute, vice-comitele Ioan Pogany, în 1768 a donat românilor terenul pe care a fost construită noua biserică având hramul “Sf. Ioan Botezătorul”.

De atunci şi până în zilele noastre s-a slujit neîntrerupt în această biserică. Prin grija Preotului Nicolae Ştefoni şi strădania credincioşilor, între anii 1984-1986 s-a consolidat acest sfânt lăcaş prin diferite lucrări de subzidire, consolidare şi tencuire. În anul 2007 a fost refăcut interiorul bisericii, în anul 2008 s-a refăcut acoperişul, iar în 2009 s-au amenajat aleile şi incinta.

Biserica târnosită în octombrie 2010 deţine o cruce cu valoare istorică de la 1861 donată de credincioşii români şi pictată de marele pictor Achimescu, singura rămasă dintr-un incendiu din jurul anului 1864.


Galerie foto