Biserica Parohială Reformată din Rîu de Mori

Biserica Parohială Reformată din Rîu de Mori

Începând însă din secolul XVI, familia Cânde, trecută la catolicism, se maghiarizează. Curtea din Râu de Mori capătă aspectul baroc de azi, iar capela este modificată şi implicit pusă în slujba cultului catolic. Localnicii români îşi vor construi altă biserică, din lemn, iar viaţa lor va continua, ca iobagi ai grofului Kendeffy, până în vremea lui Horia când răscoala a izbucnit şi aici, iar vâlvătaia ei a cuprins şi conacul foştilor cnezi înstrăinaţi. A urmat represiunea, iar jugul dublu al nemeşimii şi al coroanei habsburgice a continuat până în 1918 când, odată cu restul Transilvaniei, satul a revenit în componenţa statului românesc unitar.


Râu de Mori. Aici se păstrează ruinele curţii cneziale a Cândeştilor, cu zid de incintă cu metereze şi paraclis, biserică sală cu absidă poligonală, un unghi în ax, boltită de nervuri. Ansamblu fortificat datând din secolul XIV, a fost refăcut în vremea Renaşterii târzii, de când datează faţada cu ordonanţă de pilaştri, loggia caselor şi meterezele în ochi de bou a zidului de incintă.