Barajul Gura Apelor

Unul din principalele cursuri de apă care drenează Ţara Haţegului, Râu Mare, a fost obiectul unei amenajări hidroenergetice masive. Lucrările au început în anii '70 şi s-au încheiat abia în ultimul deceniu al secolului trecut. Principalul obiectiv al amenajării este barajul de la Gura Apei, situat în Parcul Naţional Retezat.


Unul din principalele cursuri de apă care drenează Ţara Haţegului, Râu Mare, a fost obiectul unei amenajări hidroenergetice masive. Lucrările au început în anii '70 şi s-au încheiat abia în ultimul deceniu al secolului trecut.

Principalul obiectiv al amenajării este barajul de la Gura Apei, situat în Parcul Naţional Retezat.

Barajul, aflat pe traseul dintre cabanele Gura Zlata şi Rotunda, are o înălţime de 168 de metri, fiind unul dintre cele mai înalte baraje de arocamente din Europa. Centrala electrică subterană de la Gura Apei are o putere de 335 MW.

După ieşirea Râului Mare din munţi, cursul acestuia prin Ţara Haţegului a fost regularizat, fiind realizate mai multe baraje de mici dimensiuni, cu lacurile de acumulare aferente, în apropierea localităţilor Ostrov, Sânpetru şi Sântămăria Orlea.

Amenajarea hidroenergetică Râu Mare-Retezat a fost una dintre marile lucrări hidroenergetice realizate în România în perioada regimului comunist. Centrul acestuia a fost colonia Brazi, situată chiar la ieşirea Râului Mare din munte.

Filmul „Un petic de cer” (1983, regia Francisc Munteanu) a fost inspirat de activitatea de pe acest şantier. Fostele barăci ale muncitorilor au fost renovate, funcţionând acum ca centru de conferinţe al SC Hidroconstrucţia SA.

În perioada 1986 - 1991 au fost puse în funcțiune cele 11 hidrocentrale din cadrul amenajărilor Râul Mare Retezat și Râul Mare Aval. În anul 2004 au fost finalizate lucrările la hidrocentrala Subcetate, iar în anul 2010 a fost pusă în funcțiune  hidrocentrala Plopi, ambele făcând parte din amenajarea râului Strei.

 În anul 2002, puterea instalată a sucursalei a crescut cu 4,9 MW prin preluarea a 12 microhidrocentrale din patrimoniul Electrica.

La ora actuală, Sucursala Hidrocentrale Haţeg are în exploatare 13 hidrocentrale și 12 microhidrocentrale cu o putere instalată totală de 513,54 MW, și o energie medie multianuală de 894,19 GWh.

 Amenajarea hidroenergetică Râul Mare Retezat cuprinde barajul Gura Apelor și hidrocentralele Retezat și Clopotiva, cu o putere instalată de 349 MW și o energie medie multianuală de 629,50 GWh.

 Barajul Gura Apelor este un baraj din anrocamente cu nucleu central de argilă, cu înălțimea de 168 m. Acesta este amplasat la confluența râurilor Lăpuşnicul Mare, Lăpuşnicul Mic și râul Șes, în locul numit Gura Apelor, situat la 45 km de orașul Haţeg. Lacul de acumulare Gura Apelor are o suprafață de 390 ha și un volum total de 210 milioane mc, asigurat prin captarea debitelor Râului Mare și a debitelor cursurilor de apă captate prin intermediul aducțiunii secundare și aducțiunii principale Retezat.

Hidrocentrala Retezat, construcție subterană realizată între anii 1977-1986, este a doua centrală de vârf de pe râurile interioare din țară. Aceasta este echipată cu două turbine de tip Francis, cu o putere instalată de 335 MW și o energie medie multianuală de 605 GWh.

Hidrocentrala Clopotiva, situată în aval de hidrocentrala Retezat, este echipată cu două turbine de tip Kaplan cu o putere instalată de 14 MW. Este o centrală pe derivație cu rol de centrală de restituție.

Cele 9 hidrocentrale din cadrul Amenajării hidroenergetice Râul Mare Aval au o putere instalată totală de 134,3 MW și asigură o producție medie anuală a energiei de 193,4 GWh. Amenajarea situată în depresiunea Haţegului, între hidrocentrala Clopotiva și confluența Râului Mare cu râu Strei, cuprinde 3 acumulări (Ostrovul Mic, Păclişa şi Haţeg) realizate cu baraj şi diguri perimetrale din materiale locale, şi cu centrală în frontul de retenţie, şi 6 hidrocentrale amplasate pe canale de derivaţie (Ostrovul Mare, Cărneşti I, Cărneşti II, Toteşti I, Toteşti II şi Orlea). Toate hidrocentralele sunt echipate cu câte două turbine de tip Kaplan.