Râu Mare Retezat

Râu Mare Retezat

„Puţine nume de munte evocă impresii mai profunde de pribegii turistice, naturalistice şi vânătoreşti, ca Retezatul. Rar un masiv care să te vrăjească mai mult cu peisagiile-i de cea mai autentică sălbăticie, să te fascineze mai tainic prin florile-i rare, prin gâzele-i minunate, prin vânatul extraordinar şi mai ales prin grandioasele fenomene glaciare: căldări, iezere, morene.“


„Vegetaţia Retezatului, deosebit de îmbelşugată, este încă foarte puţin modificată de om, e pe alocuri aproape virgină.“

„Este firesc, ca în marea împărăţie a acestui masiv sălbatic - abia de o jumătate de veac exploatat vânătoreşte, puţin umblat de turme şi abia în ultimi 40 de ani atins de securea exploatatoare de păduri - să se fi pastrat bine fauna mare şi cu atât mai vârtos vietăţile mărunte. Urşii erau stăpâni temuţi ai acestor codrii întinşi, până nu de mult, şi mai sunt încă şi astăzi.“

„Mai este oare nevoie, după aceste amănunte, să constatăm că Retezatul este din toate punctele de vedere, geologic şi geografic, botanic şi zoologic, ca şi vânătoresc, un pământ sfânt pentru ştiinţa, în întregimea sa un monument sacru al naturii cum nu mai există alte masive la fel în România?“

(Extrase din: BORZA AL.,1937, Retezatul-Parc Naţional al României. România-Revista Oficiului National de Turism (ONT), anul II, nr. 8 august, pp. 15-16)

Google Map

Cel mai important curs de apă este Râul Mare, cu un bazin de 894 km pătrați şi o lungime de 65,8 km.