Structuri de cazare la poalele Retezatului

Structuri de cazare la poalele Retezatului

Spaţiul geografic al Ţării Haţegului, cu una dintre cele mai interesante poziţii naturale, sociale şi economice din toţi Carpaţii Meridionali, exprimată prin încadrarea sa între unităţi geografice contrastante şi complementare prin potenţialul lor specific de ofertă şi cerere turistică, dispune la rândul său, de o gamă variată de resurse naturale, istorice, socio-culturale şi economice, exploatabile în acest scop.


Impactul actual cel mai semnificativ asupra spaţiului geografic şi socio-cultural al Ţarii Haţegului îl au următoarele forme de turism:

  • Turismul montan (drumeţia), cu bază de plecare din aria depresionară a Haţegului spre culmile munţilor înconjurători. Traseele cele mai spectaculoase şi, deci, cele mai frecventate, pornesc din satele de pe ramura sudică a depresiunii către zona central înaltă a masivului Retezat. Alte circuite pun în valoare carstul şi aşezările păstoreşti din zona platoului;
  • Turismul de circulaţie, favorizat de existenţa, îndeosebi în compartimentul vestic al depresiunii, a unei game variate de atracţii turistice (vestigii dacice şi romane, vechi monumente de cult, cetăţi medieval, castele nobiliare, lacuri de baraj antropic, centre de dirijare a turismului montan, situri paleontologice).
  • Turismul montan asociat cu sporturi de iarnă este practicat în zona Râuşor, unde a fost amenajată o pârtie de schi şi s-a construit o instalaţie de transport prin cablu.
  • Turismul de tranzit este legat de poziţia Ţării Haţegului la convergenţa unor importante axe de comunicaţie care leagă Transilvania de Oltenia şi de Banat.
  • Turismul cultural-şiinţific s-a dezvoltat în legătură cu existenţa câtorva obiective unicat, de mare valoare culturală şi ştiinţifică, pentru studierea cărora există un permanent aflux de specialişti din varii domenii: istorie-arheologie (situri rupestre, cele dacice, romane şi medievale), geografie, biologie, paleontologie (Parcul Naţional Retezat, complexul montan-glaciar, endocarstul, staţiunile de fosile de dinozaur, tipurile specifice de aşezări), sociologie, antropologie.
  • Turismul de sfârşit de săptămână antrenează populaţia regiunilor urbane din apropiere

Galerie foto